Kontrapunkty

Seria Kontrapunkty to polska proza wymykająca się ze schematów, uciekająca
z szufladek. Łączy walory literackie z niekonwencjonalnymi fabułami. Kontrapunkty tworzą przestrzeń do mówienia o rzeczach ważnych, oczarowując czytelnika piękną frazą i niejednoznacznością interpretacji.