Kontakt


Dział obsługi Klienta:

tel. 022 8341825

sklep@powergraph.pl, marzena@powergraph.pl

Dział promocji i marketingu:

paulina@powergraph.pljoanna@powergraph.pl

Wydawnictwo:
powergraph@powergraph.pl

For info & copyrights please contact kasia@powergraph.pl

Powergraph Sp. z o.o.
ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa, Poland
NIP: 118-15-79-167

Wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000187057.
Kapitał zakładowy w wysokości: 120 000,00 PLN; kapitał wpłacony w całości.